Skip to content

Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2015/2016.godine

1. razred
Ia Živka Radnjić
Ib Sanja Avramović
1a Vesna Barbić
1b Aljoša Vukašinović
I1 Slavica Rajman
2. razred
IIa Mare Pržica
IIb Jelena Gobović
2a Jelena Lesjak
2b Dragana Franić
II1 Nataša Stojanović
3. razred
IIIa Snežana Kekić
IIIb Bogdan Radović
3.a Mira Lakčević
3.b Gojko Jokić
III1 Maja Mršulja
4. razred
IVa Katija Nikolić
IVb Jovan Mršulja
4.a Ratko Petrović
4.b Ivica Mišević
IV1 Miloš Trivić
 

Odjeljenska vijeća

Nautički smjer: Brodomašinski smjer: Špeditersko-agencijsko carinski tehničar:
 

Odjeljenska vijeća NAUTIČKOG SMJERAšk. 2015/2016. god.

Prvi razred

Predmeti Predmetni nastavnici
Ia (Živka Radnjić)
Predmetni nastavnici
Ib (Sanja Avramović)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Vesna Barbić Vesna Barbić
Matematika Snežana Kekić Dragana Stanković
Engleski jezik Živka Radnjić Sanja Avramović
Informatika Nataša Stojanović/Blažo Đurović Nataša Stojanović/Blažo Đurović
Fizičko vaspitanje Milan Franović Zoran Pejović
Istorija Tatjana Zambata Tatjana Zambata
Geografija Jelena Gobović Jelena Gobović
Fizika Jelena Lesjak Jelena Lesjak
Brodske mašine i uređaji Marjan Brčić Marjan Brčić
Osnove tehničke mehanike Marjan Brčić Ivan Perčin
Teorija broda Bogdan Radović Bogdan Radović
Praktična nastava D. Botica i Ž. Gotesgreber D. Botica i Ž. Gotesgreber
Mornarske vještine D. Botica i Ž. Gotesgreber D. Botica i Ž. Gotesgreber
Engleski jezik za pomorce Živka Ranjić Sanja Avramović

Drugi razred

Predmeti Predmetni nastavnici
IIa (Mare Pržica)
Predmetni nastavnici
IIb (Jelena Gobović)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mare Pržica Vesna Barbić
Matematika Dragana Stanković Snežana Kekić
Engleski jezik Sanja Avramović Maja Mršulja
Fizičko vaspitanje Milan Franović Zoran Pejović
Sociologija Marija Milošević Marija Milošević
Fizika Jelena Lesjak Jelena Lesjak
Teorija broda Bogdan Radović Bogdan Radović
Signalizacija i komunikacija u pomorstvu Jovan Mršulja Jovan Mršulja
Pomorska meteorologija i okeanografija Jelena Gobović Jelena Gobović
Pomorska geografija Jelena Gobović Jelena Gobović
Terestrička navigacija Mario Crvelin Mario Crvelin
Praktična nastava D. Botica i Ž. Gotesgreber D. Botica i Ž. Gotesgreber
Mornarske vještine D. Botica i Ž. Gotesgreber D. Botica i Ž. Gotesgreber
Engleski jezik za pomorce Sanja Avramović Sanja Avramović

Treći razred

Predmeti Predmetni nastavnici
IIIa (Snežana Kekić)
Predmetni nastavnici
IIIb (Bogdan Radović)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mira Lakčević Mare Pržica
Matematika Snežana Kekić Snežana Kekić
Engleski jezik Friderika Pavlović Friderika Pavlović
Fizičko vaspitanje Milan Franović Zoran Pejović
Terestrička navigacija Mario Crvelin Mario Crvelin
Socijalna psihologija i pomoraca Marija Milošević Marija Milošević
Sigurnost na moru Milodrag Jelisavac Milodrag jelisavac
Stabilnost broda Zdravko Milošević Zdravko Milošević
Medicina za pomorce Boris Maslovski Boris Maslovski
Astronomska navigacija Katija Nikolić Katija Nikolić
Pomorsko pravo Jovan Mršulja Jovan Mršulja
Praktična nastava Milodrag Jelisavac/Jovan Mršulja Milodrag Jelisavac/Jovan Mršulja
Manipulacija brodskim teretom Bogdan Radović Bogdan Radović
Engleski jezik za pomorce Sanja Avramović/Friderika Pavlović Sanja Avramović/Friderika Pavlović

Četvrti razred>

Predmeti Predmetni nastavnici
IVa (Katija Nikolić)
Predmetni nastavnici
IVb (Jovan Mršulja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mira Lakčević Mira Lakčević
Matematika Snežana Kekić Dragana Stanković
Engleski jezik Živka Radnjić Maja Mršulja
Fizičko vaspitanje Zoran Pejović Milan Franović
Astronomska navigacija Katija Nikolić Katija Nikolić
Pomorsko pravo Ilija Petrović Ilija Petrović
Manevrisanje brodom i MPISM Jovan Mršulja Jovan Mršulja
Krcanje i slaganje tetreta Zdravko Milošević Zdravko Milošević
Elektronska navigacija Radojica Stijepović Radojica Stijepović
Praktična nastava Mario Crvelin/Radojica Stijepović Mario Crvelin/Radojica Stijepović
Manipulacija brodskim teretom Zdravko Milošević Zdravko Milošević
Engleski jezik za pomorce Friderika Pavlović/ Živka Radnjić Sanja Avramović/ Živka Radnjić
 

Odjeljenska vijeća BRODOMAŠINSKOG SMJERA šk. 2015/2016. god.

Prvi razred

Predmeti Predmetni nastavnici
1.a (Vesna Barbić
Predmetni nastavnici
1.b (Aljoša Vukašinović)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Vesna Barbić Vesna Barbić
Matematika Snežana Kekić Aljoša Vukašinović
Engleski jezik Živka Radnjić Živka Radnjić
Informatika Nataša Stojanović/Đurović Blažo Nataša Stojanović
Fizičko vaspitanje Milan Franović Milan Franović
Istorija Tatjana Zambata Tatjana Zambata
Geografija Jelena Gobović Jelena Gobović
Fizika Jelena Lesjak Jelena Lesjak
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom Marjan Brčić Marjan Brčić
Tehnologija materijala Marjan Brčić Marjan Brčić
Osnove teorije broda Bogdan Radović Bogdan Radović
Tehnička mehanika Ivan Perčin Ivan Perčin
Praktična nastava Nenad Griner/Vasilije Đurović Nenad Griner/Vasilije Đurović
Radionička praksa Nenad Griner/Vasilije Đurović Nenad Griner/Vasilije Đurović
Engleski jezik za pomorce Živka Radnjić Živka Radnjić

Drugi razred

Predmeti Predmetni nastavnici
2.a (Jelena Lesjak)

Predmetni nastavnici
2.b (Dragana Franić)

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mare Pržica Dragana Franić
Matematika Aljoša Vukašinović Aljoša Vukašinović
Engleski jezik Friderika Pavlović Friderika Pavlović
Fizičko vaspitanje Milan Franović Zoran Pejović
Socijologija Marija Milošević Marija Milošević
Fizika Jelena Lesjak Jelena Lesjak
Osnove teorije broda Bogdan Radović Bogdan Radović
Tehnička mehanika Ratko Petrović Ratko Petrović
Pomorsko pravo Katja Nikolić Katja Nikolić
Termodinamika Ivan Perčin Ratko Petrović
Mašinski elementi Marjan Brčić Marjan Brčić
Praktična nastava Nenad Griner/Risto Miranović Nenad Griner/Risto Miranović
Radionička praksa Nenad Griner/Risto Miranović Nenad Griner/Risto Miranović
Engleski jezik pomorce Maja Mršulja Friderika Pavlović

Treći razred

Predmeti Predmetni nastavnici
3.a (Milan Franović)
Predmetni nastavnici
3.b (Zoran Pejović)
Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mare Pržica Mira Lakčević
Matematika Aljoša Vukašinović Snežana Kekić
Fizičko vaspitanje Milan Franović Zoran Pejović
Engleski jezik Sanja Avramović Sanja Avramović
Socijalna psihologija pomoraca Marija Milošević Marija Milošević
Medicina za pomorce Boris Maslovski Boris Maslovski
Hidraulika i pneumatika Ratko Petrović Ratko Petrović
Brodska elektrotehnika i elektronika Gojko Jokić Gojko Jokić
Brodske pomoćne mašine i uređaji Gojko Jokić Gojko Jokić
Brodski kotlovi i parne mašine Ratko Petrović Ratko Petrović
Brodski motori Ivica Mišević Ivica Mišević
Praktična nastava Vasilije Đurović/Nenad Griner Vasilije Đurović/Risto Miranović
Brodski sistemi Gojko Jokić Gojko Jokić
Engleski jezik za pomorce Sanja Avramović/Maja Mršulja Sanja Avramović/Maja Mršulja

Četvrti razred

Predmeti Predmetni nastavnici
4.a (Mira Lakčević)
Predmetni nastavnici
4.b (Gojko Jokić)
Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mira Lakčević Dragana Franić
Matematika Dragana Stanković Aljoša Vukašinović
Engleski jezik Jasmina Lalošević Maja Mršulja
Fizičko vaspitanje Zoran Pejović Zoran Pejović
Brodska elektrotehnika i elektronika Gojko Jokić Gojko Jokić
Brodske pomoćne mašine i uređaji Gojko Jokić Gojko Jokić
Brodski kotlovi i parne mašine Ratko Petrović Ratko Petrović
Brodski motori Ivica Mišević Ivica Mišević
Automatizacija brodskog sistema Ivica Mišević Ivica Mišević
Sigurnost na moru Milodrag Jelisavac Milodrag Jelisavac
Praktična nastava Vasilije Đurović/Risto Miranović Vasilije Đurović/Risto Miranović
Brodski sistemi Ivica Mišević Ivica Mišević
Engleski jez. za pomorce Živka Radnjić/Jasmina Lalošević Živka Radnjić/Maja Mršulja
 

Odjeljenska vijeća ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKOG I CARINSKOG TEHNIČARA šk. 2015/2016. god.

Prvi razred

Predmeti Predmetni nastavnici
I1 (Slavica Rajman)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mare Pržica
Matematika Dragana Stanković
Engleski jezik Jasmina Lalošević
Informatika Nataša Stojanović/Blažo Đurović
Fizičko vaspitanje Zoran Pejović
Istorija Tatjana Zambata
Geografija Jelena Gobović
Fizika Jelena Lesjak
Hemija Milenko Sekulić
Međunarodni transport Miloš Trivić
Saobraćajno pravo Miloš Trivić
Komercijalno i carinsko poznav. robe Nataša Perović
Praktična nastava Nataša Perović/Slavica Rajman
Poslovna informatika – izborni predmet Nataša Stojanović/Blažo Đurović

Drugi razred

Predmeti Predmetni nastavnici
II1 (Nataša Stojanović)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Vesna Barbić
Matematika Aljoša Vukašinović
Engleski jezik Jasmina Lalošević
Fizičko vaspitanje Zoran Pejović
Psihologija Biljana Petrovi-Njegoš
Fizika Jelena Lesjak
Biologija Aleksandra Jovanović
Rukovanje i prevoz tereta Slavica Rajman
Saobraćajna geografija Jelena Gobović
Ekonomika saobraćaja Miloš Trivić
Skladišta i skladišno poslovanje Slavica Rajman
Mehanizacija luka i terminala Bogdan Radović
Poslovne komunikacije Tanja Nikolić
Praktična nastava Nataša Perović/Miloš Trivić
Poslovna informatika – izborni predmet Nataša Stojanović

Treći razred

Predmeti Predmetni nastavnici
III1 (Maja Mršulja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mira Lakčević
Matematika Dragana Stanković
Engleski jezik Maja Mršulja
Fizičko vaspitanje Milan Franović
Sociologija Marija Milošević
Špedicija Katija Nikolić
Logistika Miloš Trivić
Transportno osiguranje Miloš Trivić
Osnovi ekonomike preduzeća Tanja Nikolić
Carine i carinsko poslovanje Slavica Rajman
Računovodstvo Tanja Nikolić
Praktična nastava Katija Nikolić/Nataša Perović
Poslovni engleski – izborni predmet Friderika Pavlović/Maja Mršulja

Četvrti razred

Predmeti Predmetni nastavnici
IV1 (Miloš Trivić)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Mare Pržica
Matematika Dragana Stanković
Engleski jezik Jasmina Lalošević
Fizičko vaspitanje Milan Franović
Carine i carinsko poslovanje Slavica Rajman
Agencijsko poslovanje Miloš Trivić
Organizacija prevoza tereta Katija Nikolić
Lučka koordinacija Miloš Trivić
Preduzetništvo Tanja Nikolić
Praktična nastava Nataša Perović/Miloš Trivić
Međunarodno poslovanje Tanja Nikolić
Poslovni engleski Maja Mršulja/Jasmina Lalošević
 
Vrh