OBUKA ZA NAJVIŠA ZVANJA U POMORSTVU – avgust 2016.

U Srednjoj pomorskoj školi iz Kotora od 01.08.2016. god. počinje SELDEĆA grupa obuka za najviša zvanja u pomorstvu po modelima obuka 7.01 i 7.02.

Obuke će se izvoditi za zvanja:

  • Zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg i prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem i
  • Upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačem i drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim.

Obuka za nautičare će trajati 940 sati a za brodomašince 1040 časova. Cijena obuke za nautičare je 3000 eura a za brodomašince je 3500 eura. Prisustvo na obukama je obavezno a trajanje se predviđa u vremenskom periodu od 4 mjeseca za nautičare, odnosno 4,5 mjeseca za brodomašince.

Natava će se odvijati u prostorijama Škole kroz šest dana sedmično u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova.

Prijavljivanje kandidata je počelo i traje dok se ne popune grupe koje će brojati po dvadeset polaznika, što je u skladu sa Pravilnikom o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda.

Takođe, je počeo i upis kandidata za avgustovske grupe obuka koje će takođe brojati po dvadeset polaznika.

Kandidati se mogu prijaviti u Školi radnim danom od 8 do 12 časova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona +382 69 369 145 ili na e-mail adrese: cop.na@pomorskakotor (za nautičare) i cop.bm@pomorskakotor.com (za brodomašince).