Konkurs za upis u prvi razred za školsku 2019/2020. godinu

Ove godine u našoj Školi vršiće se upis na sljedeće programe sa sljedećim brojem učenika:

Obrazovni program broj odjeljenja ukupno učenika
1) Nautički tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta (nivo IV) 1 odjeljenje 28 učenika
4) Automehaničar (nivo III) 1 odjeljenje 28 učenika

Minimalni broj bodova za upis u prvi razred ČETVOROGIDIŠNJE (nivo IV) srednje stručne škole za školsku 2019/20. godinu je 48 bodova.
Prijava na konkurs za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2019/20. godinu, podnosi se Školi od 17. do 21. juna u periodu od 8.00 do 12.00 sati.

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

Uz prijavu na konkurs, učenici podnose originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju (ako ih ima), a za smjer automehaničar potrebno je i opšte ljekarsko uvjerenje.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava, komisija je dužna da svakog dana objavi ažuriranu rang listu prijavljenih kandidata zbog njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli Škole, kao i na sajtu Škole i sadrži za svakog kandidata sljedeće podatke: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima i ostvareni ukupan broj bodova.

Detalje konkursa Ministarstva prosvjete Crne Gore možete pogledati na sljedećem linku.